Chiktay - La Pli Si Tòl

		 
				Dékatman 1
An kouché an ti kaz-la
Lapli si tòl ka chanté lanmou 
Doudou pouki ou pa la  
Kè an mwen séré mwen anvi pléré
Asi pon a vi an mwen lanmou pasé pa rété 
I té bèl kon arkansyèl mè pon koulè pa té fèt pou mwen
Bondié vou ki an syèl-la 
Divisé longè a penn an mwen
Paskè lapli ki déwò la 
Fè débodé dlo a kè an mwen
Karès aw doudou lè lapli ka tonbé 
Koloré arkansyèl lavi an mwen
Mwen tèlman kontan kontan kon pipiri
I pozé si branch pou palé de lanmou
 
Souflan 
 
Rifren
(Chantè)
Alikitang, alikitang, alikitang, alikitang, alikitang, alikitang, alikitang, bang bang.....
(Kè)
Séré mwen fò asi kè aw an vé rété kon sa an ti moman
(Chantè)
An ti dousin par-ci 
An ti dousin par-là
Siwo miyèl an kò an nou  
(Kè)
Séré mwen fò asi kè aw an vé rété kon sa an ti moman
(Chantè) 
Non doudou pa pléré 
Ou sé soley a vi an mwen 
(Kè)
Séré mwen fò asi kè aw an vé rété kon sa an ti moman
(Chantè) 
Pa pléré 
(Kè)
Séré mwen fò asi kè aw an vé rété kon sa an ti moman 
 
Souflan 
 
Rifren
 
Piyanno
 
(Kè)
Ha ha ha ha   
Ha ha ha ha 
 
Dékatman 2.................... (bis)
(Chantè)
Gadé on dòt doudou
(Kè) 
Sé vou ki mwen ka wè
(Chantè)
Kouté on dòt doudou
(Kè)
Sé vou ki mwen ka tann
(Chantè)
An ti lapli si tòl
Sé tan pou fè lanmou 
Dousin an ti kaz-la 
Siwo an kò an nou
 
Souflan
 
Dékatman 2................... (bis)
 
Souflan 
 
Dékatman 3................... (bis)
Lè lapli tonbé é toulématen
An lévé tou sèl an ti kaz-la 
Pa ka konprann sa ka rivé mwen  
(Chantè)
Hou houm
(Kè)
Ka santi kè mwen ka déchiré