Abege - Si Ou Envi

		 
				Mé té ké awssi opé, nou ké pé dévlopé
On will stone lanmou ki té toujou opé
An nou mèt dé koté dé expérience floppé
Pa flippé, douté, lespri an mwen chanjé
An ké toujou ka mandé baw mèm si ou pati 
Toujou ka pensé-aw mèm si ou pati
Baby toujou ka pensé lè nou té anlacé nou pa té jan stréssé, savé
Baby, baby, an vlé baw baw, tout lanmou an mwen sé baw
Baby, baby, yin ki vou, vou , an ké toujou la pou vou doudou

Refrain : 
Si ou envi mwen la pou vou, ti chou lanmou sé vou
Pou tout la vi si ou envi doudou an nou inmin nou

Sentimen an mwen pô kô chanjé sugar 
Mèt sa an lespri ann mouté ensembe sa ké rivé tô ou tarw
Imajiné ké tou lé jou mwen ka pensé a tou lé bon momen nou ja pasé
Tout movè nou ja travèsé
Imaje ki défilé an tèt an mwen
Sé sèl bitin mwen ka di mwen sé,
Sé vou mwen bizouin
Nou pa ka sonjé, lè nou té ka blagé 
Ou pa ka sonjé, nou té ka pran bon pié

Toujou an mwen san vou 
Sémèn an mwen san vou 
On lanné san vou 
Pé pa rété san vou 
Sé vou mwen bizouin pou mwen vancé
Sé vou mwen bizouin pou mwen rivé 
Sé vou baby mwen inmin

Refrain 

An nou inmin nou, sèl fanm mwen vlé ti chou sé vou 
An nou inmin nou, vou é mwen pou tout la vi 
Pou tout la vi baby an ké la pou vou
Pou tout la an ké la si ou envi