Alan Cave - La Pesonn

		 
				Peyi a somb nan prin limiè
soley kouche depi 4 trè
kote’m prale
kote’m rete
nan tout la vil la
m’ap chèche

la pesonn oh
bye bye, (bye bye) bye bye, bye bye (2)

min malè mwen pran koulè
yon vie chien sou la pli
vwazinay ba’l kout pie
li jape gwo lan nwit

la pesonn ou
bye bye, (bye bye) bye bye, bye bye (2x)

moun yo pa menm
tan a change
malè pandie sou tout do kay yo
moun yo pa menm
fo na’l di moun yo pran di fe
kè’m ap rache
gad kijan kè nou finn dechire

la pesonn oh
bye bye, (bye bye) bye bye, bye bye (2)

papiyon nwa yo pran la ri
vil la an dèy
pral gin la pli
van ap souflé
lanmè move
kannot mwen chavire nan pie’m

moun yo pa menm
tan a change
malè pandie sou tout do kay yo
moun yo pa menm
fo na’l di moun yo pran di fe
kè’m ap rache
gad kijan kè nou finn dechire