Laury - Mizik

		 
Couplet 1 :
Jou après jou
Mwen ka songé
Les bons moments ké nou passé
Avew
Mwen ka senti mwen bien
Ou ce bonnè an mwen
Mwen pas té jan imaginer
On jou chance an mwen te rivé
Mèci bon Dié
Mizik cé vie an mwen

Couplet 2 :
Jou après jou
Mwen ka songé
Les bons moments ké nou passé
Piti mewn te ka rêver chanter
Jodi chance an mwen rivé

Savé mizik sa difficile
Chanté sé sa ké mwen choisi
Adan la vie
Même si sa pas macher
Je ne pourrais...

Refrain :
Vivre sans toi (bis)
Je ne pourrais
Vivre sans toi...

Cé vou
Ki ka dominer
An kè an mwen

Oui cé vou
Ki ka dominer
An kè an mwen