Eugene Mona - Bwa Brile

		 
				Lè mwen lévé lé maten
Mwen ka pran bout kod’ la
Mwen ka maré ren mwen
pou mwen ay fè tren mwen
é gadé zannimo mwen

Lè'y sizè mwen fini
Mwen ka pran gran wou-a
Mwen ka lévé zyé mwen
Pou mwen mandé kouraj
"à la divinité "

pou i pé ba mwen
an mannyé pou mwen pa sa santi
lanmizé mwen (bis)
Bondyé fè mwen pou sa
I ba mwen an bwa brilé.
I ba mwen anpil san
é mwen byen rézistan
Dapré lé esploitan
man pa bel

i pa bel konpan mwen.
Nou pa fèt pou "le luxe"
pa menm pou "le calice"
nou ni dwatèt admi
dapré sa mwen ka wè,
é mwen ka tann, é sa listwa kité ba nou, vié frè
"dans les archives". (bis)

Non nou sé "Bwa Brilé"
Tjé nou pa diféran.
Bondyé fè nou pou sa
i ka ba nou dé non blan.
Otis té "Bwa Brilé"
i té ni an non blan.
Louis Amstrong té "Bwa Brilé"
ité ni an non blan.

Chœurs : 
Non nou sé bwa brilé,
Tjé nou pa diféran
Bondyé fé nou pou sa
I ka ban ou dé non blan
Bwa brilé