Eugene Mona - Ti Bouchon / Godillot

		 
				Ti bouchon

Ou wè boutey moun’an ouvè
A tout’ fos a tout’ fos
Ou lé mété an bouchon an djol’li
Ou wè manniè ta la ou ni an
Yonn’ sé kat maten an yo ké koupé bouchon’w
Ou wè boutey moun’an ouvè
A tout’ fos a tout’ fos
Ou lé mété an bouchon an djol’li
Ou wè manniè ta la ou ni an
Yonn’ sé kat maten an yo ké koupé bouchon’w

Fodèw konprann fodèw lojik
Fodèw météw a la plas’ li
Si sé té ou ou pa té ké kontan
Si yo té ka bouché taw la
I ni an pwoveb pou nou invanté
Dépi ou bouché ou pou fé konn’
Ou pa sé lé ki la kay ou
Yo menm baw manjé lanbi

Poutji poutji sé ta lot’la ou lé bouché
Poutji poutji ou pa ka chèché taw épi bouché’y
Mè non, mè non fo paw kité lespriw few sa
Ou ni an lespri, ou ni an servo, pwan konduit’

Poutji poutji sé ta lot’la ou lé bouché
Poutji poutji ou pa ka chèché taw épi bouchéy
Mè non, mè non fo paw kité lachèw few sa
Ou ni an lespri, ou ni an servo, pwan konduit’

GODILLO

Lè mwen rentré la kazèn’, yo ba mwen dé godiyo
Godiyo two gran pou mwen mè yo di mwen fok ou météy
Mwen potéy ba « caporal » pou « caporal »la pé chanjéy ba mwen
Misié a di mwen kon sa, fo pa ou konprann’ ou la kay manman’w

Lè mwen rantré la kazèn’, yo ba mwen an pantalon
Pantalon two gran pou mwen mè yo di mwen fok ou météy
Man potéy ba « caporal » pou « caporal » la pé chanjéy ba mwen
Misié a di mwen kon sa, manjé chouval ou kay gwosi

Mwen di kapo komprann’ mwen
Chouval la rèd, vian’ li tro di, i pa ka tjuit
I ka ba mwen ti bouton
Fok mwen alé poté ko mwen konsiltasyon
Mwen oblijé

Nou rété la nou palé
Nou byen bladjé, nou fè konpè dan an ti moman
Dé kanmarad té épi mwen
Yo pwofité de lokazyon pou té chanjé bagay la ba mwen

Lè mwen wè man ka pwan fè, man mété mwen ka fè maji
E chak lè ki ni an marche man ka déclaré ko mwen malgache
« Caporal » dékouvè vis’ mwen, i mété koy ka véyé mwen
Jou a mwen di ke man malgache la, i répon’ mwen " il faut le faire"
lè mwen wè bondié bonarjan, malcouli a ka pousuiv mwen
mwen mété twa pli an fron mwen
pou i pé wè mwen mè pou i pa sa wè mwen
« Caporal » wè mwen transfowmé, i mandé mwen di pa fè vié fidji
« A 5 heures avant le souper, je veux vous voir avec le sourire »

Mwen di kapo konprann mwen
Chouval la red, vian’ li tro di, i pa ka tjuit
I ka ba mwen ti bouton
Fok mwen alé poté ko mwen konsiltasyon
Mwen oblijé

Gadé léta pié mwen yé
Man plen zanpoul, mwen pa menm ni dé bon godiyo (hum hum)
Kapo di mwen "vous rouspétez hein monsieur Mona"
"Et bien demain dans mon rapport ce sera huit jours
Vous comprenez monsieur ! »