Fuckly - Doudou

		 
				gal, nonm aw la sa tro koul, nonm aw la sa tro koul, 
nonm aw la sa tro koul baw 
i ka prétann i artis, ka konprann ké i an dis 
mé-an pa konnèt pon artis nèg 
gal, nonm aw la sa tro koul, nonm aw la sa tro koul, 
nonm aw la sa tro koul baw 
i ka konprann i artis, ka konprann kè i an dis 
mè-an pa konnèt pon artis nèg 

ti son la sa mwen mèm an kay pran y kip koul 
an pa vin’ pou babyé, mé-èspliké mwen pou la foul 
tou sa pati lè vou mèm té soti skoul 
an ponnié’w té ka lové èvè-an ti misié ridikoul 
ou savé bien kè sa ka fouté-an lé boul 
mè ki jan ou vé-an rèsté koul, si ou ka pati an kouy 
an vin’ tro ta paskè mwen pa té ni fyoul 
fok té mété bak la foul, an plis ou lékol jis moul 
si sé kon sa ou ka kwè kè la vi a ka roul 
yo palé-an zorèy a vou, pou tchouyé lanmou an nou 
évité lé zon’ rouj pou man pa vin’ fou 
pas ti misié a youl ta la sé-an kout biten man ni pou fouy 
ou ja konnèt kè tou sa ka rann mwen jalou 
man ka trennen kwenyen labou manké dé lanmou’w an éko 
an di kon sa kè mwen ka fè la kwa dè foul 
an té tini problèm a fyoul kè-an té ké rivé jis moul chéri 

Mèm si nou pa ansan’m toujou mwen enmen’w doudou 
Mèm si an pa ka vwè’w tou lé jou mwen enmen’w doudou 
doudou doudou doudou mwen malad a vou 
doudou doudou doudou mwen enmè’w ti chou x 2

Tout jan an gadé’w ou-èvè-an nonm an ba bwa’w 
mwen pé pa, pé pa aksèpté sa 
sé jalou mwen jalou fô goumé fô brilé’y fô krévé’y 
Pé pa aksèpté sa 
Oké chéri fè mwen mal si ou lé 
oké chéri koupé dé pié mwen mè pa lésé-an tonbé 

lanmou an nou ka diré dépi long dat 
té jà janbé an stad, di misié ba lé pat 
aparaman i pa ka konprann an patat 
fanm an mwen i lé skwat 
fanm an mwen pa an rat 
ti rol aw la ou ni-entéré arété sa 
roté men aw pas an ni mar tou sa ka fè-an vé’w tann ga 
ou wè tala sé pa an tas, sé pa an rat, tala ni ras 
roté men aw pas an ké fou’w an kout sab 

polopopo zopolopolopopo…… 

Mèm si nou pa ansan’m toujou mwen enmen’w doudou 
Mèm si an pa ka vwè’w tou lé jou mwen enmen’w doudou 
doudou doudou doudou mwen malad a vou 
doudou doudou doudou mwen enmè’w ti chou x 2

sé jalou ou jalou an vérité, chèché-an pozisyon pou’w pé sa tchenbé X 4

é si la chans an jou abandoné mwen
é si la foudr’ an jou foudrwayé mwen
èvè tristès anvayi tout ko mwen, o la ou yé
lè jou la pli tonbé an fon kè mwen, o la ou yé

sé vérité, sé vérité, sé vérité, an ja pléré, an ja pléré	 x 2

polopopo zopolopolopopo…… 

Mèm si nou pa ansan’m toujou mwen enmen’w doudou 
Mèm si an pa ka vwè’w tou lé jou mwen enmen’w doudou 
doudou doudou doudou mwen malad a vou 
doudou doudou doudou mwen enmè’w ti chou x 2