Krys - Saucisse Son La

		 
Héhaha! 
Franky? ou pa pansé kè yo ké kolè kan menm? 
Héha... 

Tout moun pé vwè kè ou sé an fanm ki ni anlo édikasyon 
Tout moun pé vwè kè ou sé an fanm ki ni anlo konversasyon 
Bèn abiyé, Bèl makiyé,ka palé byen, ka santi bon 
Mè ou pa on bon frékantasyon... 

Paskè ou ni on ti mannyè sal 
An ti mannyè alé Hop 
An ti mannyè olé olé olala 
Tousa pa prôp 
Ou sav sa an ka di'la 
Sél sa ki vérité'la 
Ou la ka di "ceci,cela" 
Mè sa ou vlé sé saucisse son la (x2) 

OU pa le janw de fanm vulgèr 
Dayè pou yonn,lè yo ka vwè'w 
Yo té ké di kè ou sé 'la jeune fille" révé pou on bèl mèw 
Sa pa ka janmè tadé'w 
Pou fanmi'la aprésiyé'w 
Yo pasav,lè do a yo rètouné,ou ka fè anlo zafè 
Lè ou rankontré dé ti jèno 
Yo paka jen méfyé yo 
Yo ka baw konfiyans a yo 
Evè'w yo vlé fè vi a yo 
Yo pasav lè yo touné do 
Kè'w ka kouyoné yo 
A pa pou di ou mové,sékè fès aw cho 

Ou paka fè sa pou lajannnn 
Ou pa ka fè sa pou dyamann hann 
Tan ka pasé pani pon chanjmannnn 
Oblijé di sé ochan,ou ochannnn (x2) 

Paskè ou ni on ti mannyè sal 
An ti mannyè alé Hop 
An ti mannyè olé olé olala 
Tousa pa prôp 
Ou sav sa an ka di'la 
Sél sa ki vérité'la 
Ou la ka di "ceci,cela" 
Mè sa ou vlé sé saucisse son la (x2) 

Mwen di'w sé difé an pwèl ay 
Menmsi sé la kanikul 
Fè tansyon aw évè'y 
Paskè c miss Manipul...Syon 
Surtout.. si'w..sé.. on boug krédul 
I ké fè'w sèvi pou pantin 
Ké fèw sèvi pou bidul 
E menm pou lésé'y 
Pou paka vwè lè i ka pasé 
Mè i tini plis kilométraj ki on tasi (wèèèè) 
Axélé 
Ou pé pa sav konbyen nonm,i ja tasé (hééé) 
A konbyen kont an bank,i tini axè 
I di'w,i aka kopin a'y,i vin pasé laprèmidi 
Mè i oubliyé di'w non a kopin'la, sé filip 
Dèmen apré, ou ké trouvé'w ni si filis (haha...) 
Tout moun'la ni si filis 
Mé'w sé filip 

Ou sé an fanm ki ni anlo édikasyon 
Tout moun pé vwè kè ou sé an fanm ki ni anlo konversasyon 
Bèn abiyé, Bèl makiyé,ka palé byen, ka santi bon 
Mè ou pa on bon frékantasyon... 

Paskè ou ni on ti mannyè sal 
An ti mannyè alé Hop 
An ti mannyè olé olé olala 
Tousa pa prôp 
Ou sav sa an ka di'la 
Sél sa ki vérité'la 
Ou la ka di "ceci,cela" 
Mè sa ou vlé sé saucisse son la (x2) 

Pétè ou ka fè sa pou lajannnn 
Pétè ou ka fè sa pou dyamann Hann 
Mè mwen ka trouvé sa dézolannnn 
Man ka èspéré ké ni chanjmannnn....(x2) 

Paskè ou ni on ti mannyè sal 
An ti mannyè alé Hop 
An ti mannyè olé olé olala 
Tousa pa prop 
Ou sav sa an ka di'la 
Sél sa ki vérité'la 
Ou la ka di "ceci,cela" 
Mè sa ou vlé sé saucisse son la (x2) 

Ou ni on ti mannyè sal 
An ti mannyè alé Hop 
An ti mannyè olé olé olala 
Tousa pa prop 
Ou sav sa an ka di'la 
Sél sa ki vérité'la 
Ou la ka di "ceci,cela" 
Mè sa ou vlé sé saucisse son la (x2)