Jim Rama - Touloulou

		 
Carnaval là ja rivé 
O swèlà nou kay dansé 
Adan swaré touloulou ké rencontré bel ti doudou
Yo ké invitéw dansé 
Ou pé ké pé réfusé
Ké tini pou tou lé gou 
Kon gou o vol ou ké touné

On guyanès débaké
I invité mwen dansé
Préssion là ja ka monté an sal là
Tout sé fanm là déterminé 

On guyanès débaké
I invité mwen dansé
Préssion là ja ka monté an sal là
Tout sé fanm là déterminé

E lè-y décidé fè mwen touné 
Pou aprécié fo ni couraj
An vini trouvé mwen rout démamèl
San mem savé ki jan rivé
Lé chalè vini pren-y nou a-y o bar
Jist on momen pou nou kosé
I té anvi nou ritouné dansé
E lé nou komensé piké

Mé zanmi woyyyyy
Ay ya yayyy bagay la mové
Mé zanmi woyyyy
Ay ya yayyy sa vin dangéré

Mé zanmi woyyyyy
Ay ya yayyy bagay la mové
Mé zanmi woyyyy
Ay ya yayyy sa vin dangéré

E lé-y décidé fè mwen touné
Pou aprécié fo ni couraj
An vini trouvé mwen rout démamel
San mem savé ki jan rivé
Lé chalé pren-y nou ay o bar
Jist on momen pou nou kosé
I té envi nou rritouné dansé 
E lé ou komensé piké

Mé zanmi woyyyyy
Ay ya yayyy bagay la mové
Mé zanmi woyyyy
Ay ya yayyy sa vin dangéré

Mé zanmi woyyyyy
Ay ya yayyy bagay la mové
Mé zanmi woyyyy
Ay ya yayyy sa vin dangéré

An fin pa aprécié
E lé a komensé piké 
Bagay là dangéré 
Ay ya yayyy telmen dangéré 

An fin pa aprécié
E lé a komensé piké 
Bagay là dangéré 
Ay ya yayyy telmen dangéré

Mé zanmi woyyyyy
Ay ya yayyy bagay la mové
Mé zanmi woyyyy
Ay ya yayyy sa vin dangéré

Mé zanmi woyyyyy
Ay ya yayyy bagay la mové
Mé zanmi woyyyy
Ay ya yayyy sa vin dangéré