Patrice Hulman - Baby Mwen Pe Pa

		 
				1 COUPLET

ohooh ohoh ho ohooh ohoh...
on jou matin mwen lévé
mwen byen an penn
pass tou sa malméné mwen
goje an mwen ja séré
kè an mwen anbalé
tout swé à kô an ja koulé
an mové rèv fè mwen vouè
ki jan vi an ké pèd sens ay san vou
jalousi à lantou
sav trimé an trimé
pou mwen ni tousa an ja ni

REFRAIN

baby mwen vlé pa
(pé pa)
mwen vlé pa
(pé pa)
imajiné vi an mwen san vou
(san vou...)
érèsman adan rèv
(rèv...)
ka voyajé rèd
(rèd...)
ka fè mwen vouè la limyiè'la yé

REFRAIN

baby mwen vlé pa
(pé pa)
mwen vlé pa
(pé pa)
imajiné vi an mwen san vou
(san vou...)
érèseman adan rèv
(rèv..)
ka voyajé rèd
(rèd...)
ka fè mwen vouè la limyiè séré

COUPLET 2

hée hée hée hé héhéhéhé hèy hèy
imaj ka défilé ka fè mwen sonjé jan mwen té inoptisé
lè an kadé an zyié aw an vouè pasé an mwen
fè mwen vouè ki moun ou yé
an limyiè vinn posé à si kè an mwen
kon lombraj ki vouè solèy
an dé tan twa mouvman san kalkilé ki jan vi an mwen yin ki pwen koulè

REFRAIN * 2
baby mwen vlé pa
(pé pa)
mwen vlé pa
(pé pa)
imajiné vi an mwen san vou
(san vou)
érèseman adan rèv
(rèv)
ka voyajé rèd
(rèd)
ka fè mwen vouè la limyiè'la yé

COUPLET 3

mwen tripé sé vré
mwen touvé sa mwen té vlé
an chèché o sèryié
min pé pa riské
pèd an jou sa mwen goumé pou mwen gannyié
oh ouuuuuuuuuuuh
pé pa riské pèd an jou tousa mwen gannyié

REFRAIN

mwen pé pa viV viV san vou
imajiné vi an mwen sanw baby
imajiné vi an mwen sanw baby
mwen pé pa
(pé pa)
oooh
(pé pa)
mwen mwen pé paaaaaa
(pé pa)
aaaaaaaaH
(oooh oh)
ooh ooh oh

(oooh oh oh)
ooh ooh oh
(oooh oh oh ouhou)
(oooh oh)
mmh ooh ooh
(ooh ooh ooh ooh)
ouuuuuhou
Baby Mwen Pé Pa
(pé pa )
mwen pé pa
(pé pa)
mwen pé pa aah
'(pé pa)
ohohoh
mwen pé pa
'(pé pa)
mwen pé pa hahaha
(pé pa)
mwen pé pa hahahahouhou
séré
(chèché)
la y séré
(chèché la y)
séré
(chèché)
chèché vouè la limyiè'la y yé
(chèché)
séré eh eh eh
(chèché la y)
séré
(chèché)
chèché la y séré baby
mwen vlé chèché la y séré baby
(chèché)
(chèché la y)
(chèché)
mwen vléé chèché la y séré baby

REFRAIN

mwen pé pa viV viV san vou
imajiné vi an mwen sanw
imajiné vi an mwen sanw
BABY......
mwen pé pa non non noN
mwen pé pa non nonnnon yeyy
non baby
mwen pé pa imajiné..
ooh
mwen pé pa imajiné eh eh ey
mmh
ouh ouh yèy ouh ouh yèy ouh ouh yèy