Jim Rama & Patrick Andrey - Tombé Lov'

		 
Premié fwa ké an wèw an vini troublé
Tombé lov san meme an réalizé
Vou é mwen si an plaj abandoné
Té ka wè nou tou lé dé amouré
Wi an kapab dé inmwéw
Wi an kapab' dé di vou oui pou la vie
Wi an kapab dé inméw
Wi an kapab dé chwaziw pou la vie
Lè an ka lévé lé matnsé vu an kasonjé
An pé pa rété lwen di vou an pé pa rézisté
An pa té jan pensé an jou an té inmé si fô
An pa janmin imajiné an jou sa té rivé
An tombé tombé lov'

CHOEURS : TOMBE TOMBE

Si lanmou pa té ka egzisté yin ki pou vou té inventé-ÿ
Ou telemen bel ou telmen dous lè mwen avèw mwen ka vinn fou
Pani ayin ké arété tout'pasyon ké an ni pouw
Lanmou frajil fo nou séré-ÿ kon an trézo ki présié

Lè an ka lévé lé matin sé vou an ka sonjé
An pé pa rété lwen di vou an pé pa rézisté
An pa té jan pensé an jou an té inmé si fô
An pa janmin imajiné an jou sa té rivé
An tombé tombé lov'

CHOEURS : KE TOMBE TOMBE LOV'