Richard Birman - San Sou Si

		 
CouPlet 1
Ou pé Montréy Ou ni Sou 
Ou vLé acHeté l’aNmoU 
LaNmoU

Zot Dja Ni rDv oU vLé iMpreSsioNné La cHou 
Mai mWen mWen zLé cOiféw SoU lE fiL pCk pOu mWen Sa Pa diFiciL 
Mwen Kay Bay Sa mWen ni Sa mWen Ni gEnrE mWen Ni 
SouVen mWen Kay paC eN couTe fiL eT dES moMen caLin caLinE 
C Sa mWen ni 
C Sa mWen ni 
C Sa mWen ni 
Ou pé Montré Ke oU ni sOu pOu oFèy pLeiN biJou laNmoU 
DeS nUitS aPrè dEs jOu i rèV eN ni Ou Faii mWen kDo 


REFRAIN 
LaNmoU C li 
LaNmoU c nOu
LaNmoU tOuS Sa oU pAS koNetT vOu
LaNmoU c saNg
LaNmoU c lii
LaNmoU pa jaNmè aRrété 
LaNmoU c Fô
LaNmoU c Cô
LaNmoU c tEndrEss eT caLin nOuS 
Et c li mEmE k fai’W daNsé tOutE laNnuiT saN jaN aRrété 


InMin inMin sOuveN c paRolE eT sOuri
InMin inMin d gRanD mOmEnT dE déLirE 
InMin inMin LanmOu c paS oTan divoS cOuté 
InMin inMin 


LanMou c nOu lEs mOmeN dOux
LanmOu c tOusa Ou pa Té Ni pOu
Ou pé jaN coNetR frisSoné lè eN dé bAw i coUché
LanmOu c cOol D moMen foU
LaNmoU c tEndrEess eT caLin dOu 
CoNetR pLaisi lS Cô méLé lS boUch cOlé rOu Zié Dan Zié 
InMin inMin 
InMin inMin inMin 
InMin inMin enLacé
InMin inMin CoR naCré 
InMin inMin telMen pLaisi 
MweN k sOurii sOurii Maii sOurii 
Ou rOu UuUuUuUuUuU!!
Pa biZoiN ni En lo Dé caResS 
En ti Bo Sa kaY Sufii 

ToU lEs jOu bOnDié fAii jOu kOn pRemié rDv épiW
I kaY déPozé La cLé inMin En mWen En jOu
I kAy Di mWen sOuri dOu Mi Sa pOté Pa vOu 
Oh baBy i lOvE yOu aN vèNe eN mWen C vOu 
TenDresS eN mWen c cHainE oU lié PromEss eN nOu 
Inmin inmin Lié prOmesS eN nOu inMin inMin 

I Kay déPozé La cLé inMin eN mWen eN jOu
I kAy Di mWen sOuri dOu Mi sA pOté Pa vOu 
Oh baBy i lOvE yOu aN vèNe eN mWen c vOu 
TeNdreSs eN mWen c cHainE oU Lié prOmesS eN nOu 

Lié prOmesS eN nOu 


LaNmoU c Li laNmoU c nOu laNmoU tOu Sa oU Pa koNetT vOu laNmoU c saNg laNmoU c Lii laNmoU pA jaNmè ARrété laNmoU c fÔ laNmoU c Cô laNmoU c TeNdreSs eT caLin nOu