Alex Catherine - Do

		 
				Chérie mwen pé pa oublié toute ti promès nou té palé.
Nou té promèt millan, nou té promèt anmou.
Es ou ka di sé pa paské dé moun faché pou oublié, si en jou ouni koràj ou ké di mwen en dé zié sa ki few pléré en ké vini pli fo pou sipoté.

Mé si en té pé poté lan men, ni longtan en té ja féy, an paté ké atan kè ou décidé.

ref: 
DO palésé mwen an la tou sel (x4)

An ké vlé nou mélangé ko nou bébé,balancer ko aw pou nou sa dansé.
Mé balancé ko aw bébé, an nou danser pou nou réconcylié
An té vlé nou mélanger ko nou bébé,balancer ko aw pou nou sa dansé.
Pou nou pésa prend en pié.
An té ké vlé nou mélangé ko nou bébé, balancé ko aw pou nou qa dansé.
OUI en té ké vlé melanger ko nou, balancer ko aw ,
oh Bébé