Stevy Mahy - San Vou

		 
				mwen té envi
ke ou vini koté mwen 
mwen té envi
ké ou vini vlopé mwen 

di mwen la vi
koté'w sé kon an rèv
kon adan cinéma 
koté moun inmé yo

mé sa ou té envi, vou
sé yin ki ni plézi
sa ou té envi
sété ke linfini pa janmin diré pliss ki on nuit'

mmmm
mwen té envi vwé'w koté mwen
di mwen ou inmé mwen...


é mwen ké pé alé san vou, san vou 
san vou
menm si la vi pé ni menm gou, menm gou 
doudou
 (x2) 

ouh, ouh, ouh...

Si mwen pati, 
sé pou cheché la vi 
é an pati
menm si an pa té envi

ouhouuuhou

nou pa ni pou goumé
é si nou inmé 
fo nou sav sa nou vlé
 
(ahahahaaa)

avan loraj pété
mwen cheché libèté...


é mwen ké pé alé san vou, san vou 
san vou
menm si la vi pé ni menm gou, menm gou 
doudou
 (x2) 

ouh, ouh, ouh, ouhhhou
ouh, ouh, ouhh..

pass an ké pé alé
an ké pé alé
menm si an ké pléré..

ooooooooooooohhhhhhhhhh

é mwen ké pé alé san vou, san vou 
san vou
menm si la vi pé ni menm gou, menm gou 
doudou
 (x2) 

ouh, ouh, ouh, ouhhhou
ouh, ouh, ouhh..