Kassav - San Ayen

		 
				San ayen ki pa bon, san aven ki pa bon
san ayen ki pa bon, sé grenn diri ka plen sak

Nou pa janmen satisfè
Di tousa Bondjé ka ba nou 
Nou lion agoulou 
Toujou bizwen plis
 Pa janmen ni asé 
Nou ka pléré bouden plen 
Ou pé di sa

Yo di maléré pa jen ni gwotjè 
É chak jou ki lévé 
Pou yo mesi Bandjé 
Menm pou anti ayen 
A fi zing moso pen 
Kè yo rivé trapé

Pou yo pa domi
Menm an ti moso
San ayen ki pa bon 
Yo ké rivé kontanté 
Trop sé trop
Yo ké rivé pran sonmey 
Fè signlakwa 
Le yo ké lévé demen

Ti zibié ka volé
la ka chèché manjé
hka réfléchi i ka di
`'An fi chouya fout sa ké bon 
Péké ni ayen, fo'y fè débouya 
Si i chanslé, i trapé, i sav sa 
Men i pé ké oubliyé si'y touvé 
Pou i pé sa di mesi i ké chanté

San ayen ki pa bon, san ayen ki pa bon
san ayen ki pa bon, sé grenn diri ka plen sak