Kassav' - Guidonné

		 
kè-
Woy woy woy sé timoun-la an nou alé 

Lévé an nou alé 
Dépéché zot, an nou alé, o !

kè-
Woy woy woy sé timoun-la an nou alé 
I ni anpil chimen pou fè
Démé[n,l]é zot, an nou alé

kè-
Woy woy woy sé timoun-la an nou alé 

Tan-la ka pati si nou épi lè-la pa ka atann ou, woy !

kè-
Woy woy woy sé timoun-la an nou alé 
Lévé an nou alé 
Sé manmay-la an nou alé, o!

kè-
Woy woy woy sé timoun-la an nou alé 
I ni anpil chimen pou fè
Démé[n,l]é zot, an nou alé

kè-
Apiyé, pa lagé gidon-la (pédalé)
Apiyé, pa lagé gidon-la (pédalé)
Apiyé, pa lagé gidon-la (pédalé)
Apiyé, pa lagé gidon-la (pédalé)

kè-
Apiyé, pa lagé gidon-la (pédalé)
Apiyé, pa lagé gidon-la (pédalé)
Apiyé, pa lagé gidon-la (pédalé)
Apiyé, pa lagé gidon-la (pédalé)

Roulé, roulé, roulé, roulé, roulé

kè-
Pédalé
Pédalé

kè-
Gidonné (gidoné gidonné)
Gidonné (apiyé gidonné)

kè-
Gidonné (gidoné gidoné)
Gidonné (gidonné dirijé)

kè-
Gidonné (gidoné gidoné)
Gidonné (apiyé gidoné)

kè-
Gidonné (gidoné gidoné)
Gidonné (gidoné dirijé)

kè-
Woy woy woy, sé timoun-la an nou alé 

solo gita-

kè-
Woy woy woy, sé timoun-la an nou alé 

solo gita-

kè-
Woy woy woy, sé timoun-la an nou alé 

solo gita-

kè-
Woy woy woy, sé timoun-la an nou alé 

solo gita-

kè-
Woy woy woy, sé timoun-la an nou alé 

solo gita-

kè-
Woy woy woy, sé timoun-la an nou alé 

kè-
Apiyé, pa lagé gidon-la (pédalé)
Apiyé, pa lagé gidon-la (pédalé)
Apiyé, pa lagé gidon-la (pédalé)
Apiyé, pa lagé gidon-la (pédalé)

kè-
Apiyé, pa lagé gidon-la (pédalé)
Apiyé, pa lagé gidon-la (pédalé)
Apiyé, pa lagé gidon-la (pédalé)
Apiyé, pa lagé gidon-la (pédalé)

A A...
Plézi, plézi, wopa !
...

kè-
Gidonné (gidoné gidonné)
Gidonné (apiyé gidonné)

kè-
Gidonné (gidonné gidonné)
Gidonné (gidonné dirijé)

kè-
Gidonné (gidoné gidoné)
Gidonné (apiyé gidoné)

kè-
Gidonné (gidoné gidonné)
Gidonné (gidonné dirijé)

kè-
Woy woy woy, sé timoun-la an nou alé 

Lévé an nou alé 
Dépéché zot, an nou alé, an nou alé

kè-
Woy woy woy, sé timoun-la an nou alé 

Sé timoun-la an nou alé, an nou alé pou nou gidoné

kè-
Woy woy woy, sé timoun-la an nou alé 

Lévé ! an nou alé 
Sé manmay-la, an nou aléééé !

kè-
Woy woy woy, sé timoun-la an nou alé 

Lévé, lévé, lévé, lévé 
Lévé pou nou alé 

kè-
Woy woy woy, sé timoun-la an nou alé 

souflan-

solo saxo-

kè-
Pédalé
Pédalé
Pédalé
Pédalé

kè-
Gidonné
Gidonné
Gidonné
Gidonné
Gidonné
Gidonné
Gidonné
Gidonné

solo saxo-

kè-
Woy woy woy, sé timoun-la an nou alé 

solo gita-

kè-
Woy woy woy, sé timoun-la an nou alé 

solo gita-
souflan-