Patrick Saint-Eloi - Si Sé Oui

		 
Sé té an jou ki té tro bèl ou nou té rankontré 
Ou té tèlman tèlman tro frèl ke mwen enmen'w tou suit
Pa bizwen fè sanblan wo 
Sé pa an balle à blanc 
Fo pa kité lanmou chapé 
Apré tou sa nou viv
Oblijé konprann
Sé kon lè'w ka'y lègzamen é ou pa sav ki nòt ou ni 

Vou menm pa si mové hé hé hé
Mwen menm pa pli mové
Mé si ou ka santi'w tro frèt 
Ou pé vini an bra an mwen

Paske mwen pé pa palé
Paske mwen pé pa jujé'w
Ou sé an mòso an mwen ki dous é ki ka fè mal 
Paske man pé pa palé
Paske mwen pé pa jujé'w 
Ou sé an mòso an mwen ki dous é ki ka fè mal 

ah
Man pé pa palé
Wo man pé pa jujé'w
Ou sé an mòso an mwen ki dous é ka fè mal, fè mal

Wo
Mwen pé pa palé'w
Ah man pé pa jujé'w
Ou sé an mòso an mwen ki dous é ki ka fè mal 

Paske mwen pé pa palé
Ay mwen pé pa jujé'w
Ou sé an mòso an mwen ki dous é ki ka fè mal 
Paske man pé pa palé
Paske mwen pé pa jujé'w 
Ou sé an mòso an mwen ki dous é ki ka fè mal 

Lov mwen pou mwen 
Lov mwen pou lanmou
Lov mwen pou mwen 
Lov mwen pou ayen 

Si sé wi pa di ayen 
Si sé non pa di ayen woy 
Sé an dé zyé aw ke mwen ké konprann sa 

Si sé wi pa di ayen 
Ah pa di ayen woy 
Sé an dé zyé aw ke mwen ké konprann 

Lov mwen pou mwen 
Lov mwen pou lanmou 
Lov mwen pou mwen 
Lov mwen pou ayen 

solo armonika-

Si sé wi pa di ayen
Si sé non pa di ayen woy
Sé an dé zyé aw ke mwen ké konprann sa  
            
Si sé wi pa di ayen 
Woy 
Pa di ayen woy 
Sé an dé zyé aw ke mwen ké konprann 

Lov mwen pou mwen 
Lov mwen pou lanmou 
Lov mwen pou mwen 
Lov mwen pou ayen 

Si sé wi pa di ayen
Si sé non pa di ayen woy
Sé an dé zyé aw ke mwen ké konprann sa 

Lov mwen pou mwen 
Lov mwen pou lanmou 
Lov mwen pou mwen 
Lov mwen pou ayen 
            
solo armonika-

Sé an lanmou 

Si sé wi pa di ayen
Si sé non pa di ayen woy
Sé an dé zyé aw ke mwen ké konprann sa 
Ho wou ho ho wou ho, ho wou ho