Patrick Saint-Eloi - Chabon

		 
				Bay chabon (zouké yo)
Bay chabon pou souké yo
Bay chabon (zouké yo) 
Bay chabon pou souké yo

Bay chabon (zouké yo)
Bay chabon pou souké yo
Bay chabon (zouké yo) 
Bay chabon pou souké yo

Si yo di'w kč zouk-la an lari-la 
(pa otjipé'w di sa)
Sé alč ki ni chabon an chodyč-la
(pa otjipé'w di sa)
Pa konprann si ni lagč pa ni solda 
(nou menm okonba)
Nou pňko fini défriché chimen-la 
(otjipé'w di sa)
Alow ?

Bay chabon (zouké yo)
Bay chabon pou zouké yo
Bay chabon (zouké yo)
Sé sa menm !

Bay chabon (zouké yo)
Bay chabon (pou zouké yo)
Bay chabon (zouké yo)
Bay chabon pou souké yo

Wou !

solo clavyé-

Sa dous !
Sa dous ! 

Yé ! 
hou ! 

Nou pa té janmen mandé ayen, woy
Sé Bondié ki di nou sa pou nou pé fč, woy 
Bay chabon
Bay chabon 
Bay chabon pou zouké yo.

Bay chabon 
Bay chabon pou zouké yo

Hé ! 

solo ka-

Nou pé té janmen mandé ayen, woy
Sé Bondié ki di nou sa pou nou pé fč, woy 
Bay chabon
Bay chabon 
Bay chabon pou zouké yo

Bay chabon 
Bay chabon 
Bay chabon pou zouké yo

souflan-

Han han ! 

[Pitjé'y]
[Ou pitjé] 

Si yo di'w kč zouk-la an lari-la 
(pa otjipé'w di sa)
Sé alč ki ni chabon an chodyč-la
(pa otjipé'w di sa)
Pa konprann si ni lagč pa ni solda 
(nou menm okonba)
Nou pňko fini défriché chimen-la 
(otjipé'w di sa)
Alow ?

Bay chabon (zouké yo)
Bay chabon (pou zouké yo)
Bay chabon (zouké yo)

Hé hé 

Bay chabon (zouké yo)
Bay chabon (pou zouké yo)
Bay chabon (zouké yo)
Wou !

souflan-

Si yo di'w kč zouk-la an lari-la 
(pa otjipé'w di sa)
Bay chabon (zouké yo)
Bay chabon pou zouké yo

Si yo di'w kč zouk-la an lari-la 
(pa otjipé'w di sa)
Bay chabon (zouké yo)
Bay chabon pou zouké yo

Bay chabon (zouké yo)
Bay chabon (pou zouké yo)
Woooo 

(zouké yo)

Bay chabon (zouké yo)

Chimen-la (zouké yo)

Bay chabon (zouké yo)

Chimen-la 

Bay chabon 
Hé !
Bay chabon zouké yo

Bay chabon