Jean-Philippe Marthely & Patrick Saint-Eloi - I Foukan

		 
				jp.
Ki sa ka pasé
Ola nou k'alé
Le mond ka tounen lanvè 
Ti manmay ka pléré pas yo pé pa révé 
Bondié fè sa rété 
Dan gran liv-la sa pa matjé. 
Lapli ka tonbé 
Ou sé lé paré 
Yo lé tout lé kouri séré 
Mé tonnè ka grondé 
Fo yo piès pa brilé pou manman pa pléré 
Non non non non non non

a dé-
Fo pa nou rété épi bwa nou kwazé 
Gadé tan ka pasé 
Si sa ké alé 

p.
An nou risonjé ki manniè nou té yé 
Sa té bel dous kon miel
Lè pitit sòti nou pa ka dòmi 
Nou oblijé réfléchi
Fo'y pa jwenn an jumpy
Ki ké fè'y pran kouri 
Fè'y janbé mach lavi 
San li grandi 

Ayayayayayay, an !
Asou yo !

souflan-

Cho ! 

jp-
Aprézan fo nou pran prékòsion
Manmay-la ni an manniè ka fè tansion 
Yo vini violan 
Ni dé fwa éti sé wou ki ni rézon 
é sé wou ki dwa dit : Excusez-moi 
Lavi chaviré 

Yépa ! 

kè-
Padon misié 
(Ayayay !) 
Mwen pa fè espré
Padon misié
(man pa fè espré non !)
(excusez-moi) 
Excusez-moi padon misié 
Mwen pa fè espré
Padon misié

jp-
Ou pa ni dwa désidé
Sé pa wou ka mennen 
Mwen ké 
é mwen lé toujou rété mwen 
An nou arété fè fou 

kè-
Wou 

kè-
Pa fè fou, non pa fè fou 
Pa fè fou 

kè-
Pa fè fou, non pa fè fou 

kè-
Pa fè, pa fè, pa fè

jp-
Ayyyy !

p-
Aprézan fo nou pran prokosion
Manmay-la ni an manniè ka fè tansion 
Yo vini violan
(violan, violan, violan) 
Ni dé fwa éti sé wou ki ni rézon 
é sé wou ki dwa di : Excusez-moi 
Lavi chalviré 
(lavi chaviré)
 
jp-
Ou pa ni dwa désidé
Sé pa wou ka mennen 
Mwen ké 
é mwen lé toujou rété mwen 
Péyi-a foukan pa tet 

kè-
Wo o 
Gadé jan péyi-a ka foukan pa tet

I foukan pa tet

I foukan, i foukan, i foukan pa tet

kè-
Wo o ho !
Gadé jan péyi-a za foukan pa tet
Za foukan pa tet
I foukan pa tet
I foukan pa tet

kè-
Ka foukan patet
Za foukan pa tet

I za foukan
I foukan pa tet
...

kè-
Wo o 
Gadé jan péyi-a ka foukan pa tet

Péyi-la ka foukan 
Fok pa nou lésé'y glisé, wo wo wo 

kè-
Wo o, ho !
Gadé jan péyi-a za foukan pa tet
I foukan pa tet

Zigidaw !

kè-
I ka foukan pa tet
I za foukan pa tet

kè-
Za foukan patet

Ké foukan pa tet

kè-
I foukan pa tet

Pa lésé'y, pa lésé'y foukan
Wo wo wo wo 

kè-
I ka foukan pa tet
I za foukan patet
I foukan pa tet
I ka foukan pa tet
I za foukan pa tet
I ka foukan pa tet
I za foukan pa tet
I foukan pa tet