Edith Lefel - Premyé Lanmou

		 
Premié lanmou en pé pa oubliyé 
Ti randévou a la rékréasyon 
Premié lanmou en pé pa oubliyé 
Ti randévou lè mwen sôti lékol
Batman tchè mwen koumancé augmenté 
A mizi ki lè a ka avancé 
Chak fwa qui fè ké dan leskalié a 
A linison épi batman tchè mwen 
Premié lanmou en pé pa oubliyé 
Ti randévou a la rékréasyon 
Premié lanmou en pé pa oubliyé 
Ti randévou lè mwen sôti lékol
Bel zié kaché dèyè lacantin la 
Ti randévou a la rékréasyon 
séré séré adan cinéma a 
Non nou gravé asou dènié ban la 
(bis) 
yé lé yé lé lé la Vé lé yé lé lé la 
Vé lé yé lé lé la (Vé lé lé la) 
Vé lé yé lé lé la (premié lanmou) 
La fos ja senti 
Ou dèyè la pote la 
Respirasyon koupé 
Bonnè ja ka fè mwen plané 
En van bonnè èèèèèèèèè 
Voltijé mwen dan le pasé ééééééééé 
trompette (bis) 
yé lé yé lé lé la vé lé 
yé lé lé la 
Vé lé yé lé lé la 
(Vé lé lé la) 
Vé lé yé lé lé la 
(premié lanmou) 
Raconté mwen 
dé ti momen lavi'w 
Tou sa ou fè 
ès ou ja mayié 
Mwen ka souri 
pa sav' ki sa pou di 
Sa telman dous di sonjé le pasé 
Biche ka ka ka ka biche Woi'y ya'w ya'w 
Premié lanmou ou pé pa oubliyé Woyo'wyo'w 
Premié lanmou ou pè pa oubliyé