Francky Vincent - Ola w Kale

		 
				.....................(4 fwa)
chantè-
Ola'w ka alé
kè-
Franky, ky ky
chant-
Ola'w ka alé
kè-
Woy woy woy woy

Souflan 

Allo
Franky
An bizwen'w
Tandrès

É wi doudou, mwen an do aw kon an colon vertébral

An jou oswa mwen ka domi
Téléfòn-la mété'y ka soné
An madanm ka palé ban mwen
Francky viens à la maison
Tout suit' mwen abiyé mwen
Fouté bon gaz si la rocade
An présé pou mwen rivé
Pou mwen tann sa'y ka di mwen

............................. (4 fwa)
chantè-
Ola'w ka alé
kè-
Franky, ky ky
chantè-
Ola'w ka alé
kè-
Woy woy woy woy

chantèz-
Allo
Francky
An bizwen'w.
Karès

chantè-
É wi doudou
Mwen an colòn vertébral aw kon an "moelle épinière"

......................... (2 fwa)
Mari an mwen
Lè fin fè lanmou èvè mwen
Y ka ba mwen do ay
Tout suit' i pé domi
Dépi misyé déjambé
Sé kè'y pran plézi ay
Y ka néglijé mwen
Soit-disant i fatidjé

kè-.......................(4 fwa)
Y ka néglijé mwen
Soit-disant i fatidjé

Positif ou négatif

Kè- ....................... (2 fwa)
An bizwen karès
An bizwen tandrès
An bizwen finès
An bizwen jantiyès

D'accord doudou,
An ké ba'w tou sa paskè an "positif"

.............................(3 fwa)
kè-
An ké livré francky
chantè-
Hann hann
kè-
An ké livré
chantè
Oui

kè-
An ké livré franky
chantè-
Hann hann
kè-
An ké livré
chantè
Oui doudou
Doudou !

.....................(4 fwa)
chantè-
Ola'w ka alé
kè-
Francky, ky ky
chant-
Ola'w ka alé
kè-
Woy woy woy woy