Edith Lefel - Pa Fè Lèkètè

		 
Lè-a ka tounen 
I rété nou dé zè 
Avan nou démaré 
Tansion ka monté adan ti log nou an 
Nou énervé 
Zanmi nou vini 
Yo la pou ban nou fòs épi kouraj
Yo ka ba nou lanmou-a pou son chofé 
Tout tjè ki ni oswè 
Ki la pou anmizé 

Yo pa ka fè mannyè 
Yo vini pou anmizé 
Pa ni pyès mové lidé 

Mi lè-a rivé nou asou podium-lan
Chalè ka monté 
Sé décibel ki ni 
I ni yonn dé moun anpèzé, ripasé 
Yo doubout la ka fè mannyè 

Pa ni soley isi-a 
Poutji'w ka gryen ?
Pa fè fidji'w mal kon sa 
Poutji'w ka séré ?

Nou menm nou pa mélé 
Sé chalè nou bizwen 
Pou bliyé tout problèm
sé mizik nou bizwen 

Pa ni soley isi-a 
Poutji ou ka griyen ?
Pa fè fidji'w mal kon sa 
Poutji'w ka séré ?

Vini ti bren pou tann 
Pa lapen fè mannyè 
Nou sav  byen ou vini pou sa kouté 
An ti son balansé 

Pa fè lèkètè 
Démaré fidji'w 
Poutji'w ka séré 
Tro byen anpézé 
Tro byen ripasé