Christiane Vallejo & Suzy Trebeau - Qu’est-Ce Qui Ne Va Pas

		 
				Qu’est ce qui ne va pas ? 
Je ne nous reconnais pas 
Il me semble parfois que la foi s’est évanouie 
Qu’est ce qui ne va, qu’est ce qui ne va pas ? 
Qu’est ce qui ne va, qu’est ce qui ne va pas ? 
J’en perds le sommeil 
Plus rien n’est pareil

kè-
Di mwen pouki sa 
(nonm épi fanm pa ka antann yo) 
Di mwen pouki sa 
(maman é papa ka déchiré yo) 
Di mwen pouki sa 
(frè épi sè ka méprizé yo) 
Pouki sa ,
(es Bondié té di sa ?)

Fanm soufè 
Fanm tonbé 
Fanm blésé 
Fanm mété ich si tè 
Fanm chayé dlo an pannié
Gadé jan nou vwè mizè 
Avan chenn-lan kasé 
Ki tan nou ké wè klè 
Pou nou pé sa avansé

kè-
Di mwen pouki sa 
(nonm épi nonm ka détwui yo) 
Pouki sa 
(manman é papa pa ka antann yo 
Di mwen pouki sa 
(pli bon zanmi’w sé li ki trayi’w) 

Non on ! On ! Bondié pa di sa

Oh oh, oh oh
Oh oh oh oh, oh oh

Oh oh oh oh, oh oh
Oh oh oh oh, oh oh

Oh oh, oh oh
Oh oh oh oh, oh oh

Oh oh oh, oh oh

Qu’est ce qui ne va, qu’est ce qui ne va pas ?

christiane-
Lavi sé an arkansyel 
Nou nou sé koulè’y é nou tout bèl 
Si nou té ka konpwann sa 
Mélanjé sa té ké natirèl 

suzy-
Lavi sé an arkansyel 
Nou nou sé koulè’y é nou tout bèl 
Si nou té ka konpwann sa 
Mélanjé sa té ké natirèl

pon-

a dé-
Lavi sé an arkansyel 
Nou nou sé koulè’y é nou tout bèl 
Si nou té ka konpwann sa 
Mélanjé sa té ké natirèl

Oh oh
Oh oh oh oh, oh oh 

Oh oh oh oh, oh oh

Qu’est ce qui ne va, qu’est ce qui ne va pas ?

Oh oh, oh oh
Oh oh oh oh, oh oh
Oh oh oh oh, oh oh

Qu’est ce qui ne va, qu’est ce qui ne va pas ?

Oh oh, oh oh
Oh oh oh oh, oh oh
Oh oh, oh oh

Qu’est ce qui ne va, qu’est ce qui ne va pas ?