Francky Vincent - Aka Manman

		 
				kè-
Mama yé, mama yé mama
kè-
Mama yé, mama yé mama
kè-
O mama yé 
O mama ya
kè-
O mama yé 
O mama ya

Pa ni pli bon koté ki aka manman
Pa ni pli bon koté 
Pa ni pli bon koté ki aka manman
Pa ni pli bon koté 

Lè mwen fen ki koté 
an ka dékouvè kannari 
Ki koté an ka santi mwen
an sékurité 
Lè mwen ni an ti [lagri]
an bizwen an bon rimèd 
si an vlé fè an ti somey 
san pèsonn déranjé mwen 

kè- 
Aka manman sé sel koté
chantè-
An ka santi mwen byen 
kè- 
Aka manman sé sel koté
chantè-
Tjè an mwen toujou resté 

kè- 
Kay manman sé sel koté
chantè-
An toujou toléré 
kè- 
Aka manman sé sel koté
chantè-
An toujou dékontrakté 

kè-
Mama yé, mama yé mama
 kè-
Mama yé, mama yé mama
kè-
O mama yé 
O mama ya
kè-
O mama yé 
O mama ya

Pa ni pli bon koté ki aka manman
Pa ni pli bon koté 
Pa ni pli bon koté ki aka manman
Pa ni pli bon koté 

Lè mwen ni anti doudou
kè mwen bizwen prézanté 
lè an bizwen an bon masaj 
An moun friksioné mwen 
Si an madanm fouté'w déwò
ki koté ou ka viré 
Si lapolis ka chèché'w
Ola yo pé ké trouvé'w 

kè- 
AKa manman sé sel koté
chantè-
An ka santi mwen byen 
kè- 
AKa manman sé sel koté
chantè-
Tjè an mwen toujou resté eh
kè- 
Kay manman sé sel koté
chantè-
An toujou toléré 
kè- 
Aka manman sé sel koté
chantè-
An toujou dékontrakté 

solo clavié 

Lè zafè mélé 
ki moun ou ka trouvé 
Manman toujou paré 
I pé toujou édé 
Lè zafè mélé 
é ou preskè pléré
ki moun ka soulajé 
zanfè dézespéré 

Lè zafè mélé 

kè- 
Au secours
chantè-
Allo ma chère maman
kè- 
Au secours
chantè-
Lè zafè mélé 
kè- 
Au secours
chantè-
Bizwen an ti lajan
kè- 
Au secours


Lè zafè mélé 
kè- 
Au secours
chantè-
Allo ma chère maman
kè- 
Au secours
chantè-
Lè zafè mélé 
kè- 
Au secours
Bizwen an senkant fwan
kè-
Au secours

kè-
Mama yé, mama yé mama
kè-
Mama yé, mama yé mama
kè-
O mama yé 
O mama ya
kè-
O mama yé 
O mama ya

Lè zafè mélé 
ki moun ou ka touvé 
Manman toujou paré 
I pé toujou édé 

Lè zafè mélé