Patrick Saint-Eloi - La Vie

		 
kè-
Sé la anké mò
Sé la anké mò
Adan an ké mò 
Sé la an vé mò

Sé la anké mò
Sé la anké mò
Adan an ké mò 
Sé la an vé mò

Sé la anké mò
Sé la anké mò
Adan an ké mò 
Sé la an vé mò

Sé la anké mò
Sé la anké mò
Adan an ké mò 
Sé la an vé mò

Sé la anké mò
Sé la anké mò
Adan an ké mò 
Sé la an vé mò

Sé la anké mò
Sé la anké mò
Adan an ké mò 
Sé la an vé mò

Si ou rivé si latè sé bien pou té pé viv
Fè sa ki ka plè vou épi lésé lavi roulé 
Fè sa ki ka plè vou 
Pa déranjé pèsonn
Toujou fè sa ki ka plè vou épi mennen lavi 

kè-
Sé wou ki ka vwè lavi'w
chantè-
Viv lavi'w, viv lavi'w, viv lavi
kè-
Sé wou ka konstwi lavi
chantè-
Wo wo wo, ah ah !

kè-
Sé wou ka mennen lavi
chantè-
Viv lavi'w, viv lavi'w, viv lavi
kè-
Sé wou ka détwi lavi
chantè-
Wo wo wo, ah ah !

Ou ja mennen lavi
Ou ja kouri toupatou 
Ou ja bien pran plézi sé vré
ou ja vwè sa ki ni 
Pa chaléré ko aw 
soley ja ka chaufé 
Rété an zafè aw 
Ou sav sa red a rètjilé 
Pouki rézon 
Lè ou piti, woy !
Fo vou pléré avan ou konprann

Pouki rézon 
Lè ou piti, woy !
Fo yo bat vou pou wou pé konprann

souflan-

kè-
Sé vou ki ka vwè lavi
chantè-
Viv lavi, viv lavi, viv lavi,
kè-
Sé vou ka konstwi lavi
chantè-
Wo, wo, wo, wo oh !

kè-
Sé vou ka mennen lavi
chantè-
Sé'w ka mennen lavi, woy
kè-
Sé wou ka détwi lavi
chantè-
Wo, wo, wo, wo oh !

souflan-

kè-
Wa iya iya iya
chantè-
Débrouyé'w, débrouyé'w mon chè 
Débrouyé'w débrouyé'w pou pa rété dèyè
 
kè-
Wa iya iya iya
chantè-
Débrouyé'w, débrouyé'w mon chè 
Débrouyé'w débrouyé'w pou pa rété dèyè
 
kè-
Wa iya iya iya
chantè-
Débrouyé'w, débrouyé'w mon chè 
Débrouyé'w débrouyé'w pou pa rété dèyè
 
kè-
Wa iya iya iya
chantè-
Débrouyé'w, débrouyé'w mon chè 
Débrouyé'w débrouyé'w pou pa rété dèyè
 

Sé la anké mò
Sé la anké mò
Adan an ké mò 
Sé la an vé mò

Sé la anké mò
Sé la anké mò
Adan an ké mò 
Sé la an vlé mò

Sé la anké mò
Sé la anké mò
Adan an ké mò 
Sé la an vlé mò

Sé la anké mò
Sé la anké mò
Adan an ké mò 
Sé la an vlé mò

Sé la anké mò
Sé la anké mò
Adan an ké mò 
Sé la an vlé mò

Sé la anké mò
Sé la anké mò
Adan an ké mò 
Sé la an vlé mò

My life is like a mélodi 
With music with out of me 
...

Isi vi a-y sé kon on mélodi 
É mizik-la ka sòti adan tjè a-y 
An tout lari an gran boulva lèr-la ka bersé an senfoni 

Vi a-y sé menm biten ou sav 
É sé tout latè ka chanté pou li 

kè-
...
chantè-
Viv lavi'w, viv lavi'w
Sé'w ka mennen lavi'w woy
kè-
Sé wou ka détwi lavi
chantè-
Wo wo wo, ah ah !

souflan-

kè-
Sé vou ka mennen lavi
chantè-
Viv lavi'w, viv lavi
kè-
Sé vou ka konstwi lavi
chantè-
Wo wo wo, ah !

chantè-
Débrouyé'w, débrouyé'w, débrouyé'w mon chè 
Débrouyé'w débrouyé'w pou pa rété dèyè
 

chantè-
Débrouyé'w, débrouyé'w, débrouyé'w mon chè 
Débrouyé'w débrouyé'w pou pa rété dèyè
 

chantè-
Débrouyé'w, débrouyé'w, débrouyé'w mon chè 
Débrouyé'w débrouyé'w pou pa rété dèyè
 

chantè-
Débrouyé'w, débrouyé'w, débrouyé'w mon chè 
Débrouyé'w débrouyé'w pou pa rété dèyè
 
kè-
Sé vou ka mennen lavi
chantè-
Viv lavi'w, viv lavi
kè-
Sé vou ka konstwi lavi
chantè-
Wo wo wo, ah !

kè-
Sé wou ka mennen lavi
chantè-
Viv lavi'w, viv lavi
kè-
Sé wou ka konstwi lavi
chantè-
Wo wo wo, ah !

kè-
Sé wou ka mennen lavi
chantè-
Viv lavi'w, viv lavi
kè-
Sé wou ka konstwi lavi
chantè-
Wo wo wo, ah !

kè-
Sé wou ka mennen lavi
chantè-
Viv lavi'w, viv lavi
kè-
Sé wou ka konstwi lavi
chantè-
Wo wo wo, ah !

kè-
Wa iya iya iya