Patrick Saint-Eloi - Rehabilitation

		 
Tout mouna ka di lolokòs
Sé on krim’ kont limanité
Tout’ juif mété yo têt ansanm’
Pou alé plédé kòz a yo
Tribinal international
Etidié stati nuremberg
L’O.N.U fè gran assanblé
Sionis’ rehabilité
Ka nou ka fè
Mi lod’ ètabli ka passe
Passe lesklavaj sou silans
Nèg sibi lé menm’ prejidis
Yo mandé réhabilité
Es kè ni dé pwa
Dè mèzi
On jistis’ a dé vitès’
Lesklavaj passé son silans
Sé on krim’ kont limanité
Ka nou ka fè
Nou mandè rehabilitation
La jitis nou kay sézi
Pont
Sé on kri ka sòti lwen
Sé on kri ki ka soti
Adan zantray an nou
San koulé sa fè nou mal 
Mé jodi lé a pléré fini
Sé on kri ka soti lwen
Ki ka soti
An fenfon Afrika
San an nou wousè kan’n
Fò jodi rékòt la sétan
Sé depotation komandé
Dwa dé vi dé mò asi nou
Viol é torture sistématik
Mi sa ki passé mé zanmi
Si lòd etabli pa dakò
Dakò nou pleré kòz an nou
Sé ké yo ka konsidèrè
Té nou nèg nou pa moun toutou
Nou mandé rehabilitation
Lajistis nou kay sezi
Nou mandé….
On moniman
A la hauteur du crime commis
Nou mandé rehabiltation