Christiane Vallejo - Assassin

		 
assassin ou assassin 
poutan’w té inmin mwen 
pou an bèl ti flè jôdi 
ou gaché la vi mwen 
san mwen menm sav 
ou pwomèt mwen lan mô 
sé pou sa mwen pé ké janmen padoné 
  
adan tout détrès mwen sé anvi kryé 
poutchi adan tout rèv mwen sé yen ki pôt finmin 
édé mwen, édé mwen, édé mwen 
  
« poutchi doulè la vi 
 si difisil a sipoté » 
  
assassin ou assassin 
poutan’w té inmin mwen 
ou kondané ti manmaye la 
ki té adan kô mwen 
  
« pou dé minit plézi 
pé ké jen souri » 
kon si nou té mérité sa non non 
  
« ouh ouh ouh ouh ouh 
ah ah ah ah ah 
ouh ouh ouh ouh ouh 
ah ah ah » 
ah ah… 
« asi la tè plézi ka détwui osi » 
pozitif, négatif, ou dézanvouté 
« asi la tè plézi ka détwui osi » 
mmm no… 
  
mmm no… 
« asi la tè plézi ka détwui osi » 
kon si’w té inosan 
kon si’w pa té sav 
« asi la tè plézi ka détwui osi » 
ou pa té ni dwa fè mwen sa, oh fè mwen sa 
« asi la tè plézi ka détwui osi » 
ouh édé mwen, édé mwen 
« asi la tè plézi ka détwui osi » 
prudans ka sové nou