Christiane Vallejo - Padoné Mwen

		 
rasiré mwen 
èske ou toujou inmin mwen 
paske mwen vini fôl de vou 
vini fôl de vou 
dè vou… 

si an jou ou pé padoné mwen 
pou tou sa man ja fè’w soufè 
tout’ doulè man ja ba’w 
man dézolé sa fè’w mal 
mwen té si pè lanmou 
trôp tandrès ou pôté ba mwen 
man té si jèn padoné mwen 

« tu me voulais, j’ai refusé » 
trop d’amour m’a fait m’échapper 
« et je voulais me protéger » 

mmm sa vré lanné pasé 
mwen ni tan réfléchi 
man ézité, man rijété’w 
mé santiman mwen grandi… 
mmm i vin grandi 
santiman mwen grandi jôdi 
i vin grandi… 

si an jou ou pé padoné mwen 
pou tou sa mwen ja fè’w soufè 
tout’ doulè man ja ba’w 
man dézolé sa fè’w mal 
mwen té si pè lanmou 
trop tandrès ou pôté ba mwen 
mwen té si jèn padoné mwen 

« tou sa mwen di’w sé vérité 
tou sa mwen lé sé ritrouvé’w 
tou sa mwen di’w sé vérité 
tou sa mwen lé sé ritrouvé’w » 

« man sav jôdi 
kè’w toujou inmin mwen 
èske jôdi 
ou pé padoné mwen 
man sav jôdi 
kè’w toujou inmin mwen 
èske osi 
ou pé padoné mwen » 

é demin, si ou rivé padoné mwen 
man ka pwomèt ou nou ké viv 
an lanmou ki si fô 
sa vré lanné pasé 
mwen ni tan réfléchi 
man ézité, man rijété’w 
mé santiman mwen grandi… 

« man sav jôdi 
kè’w toujou inmin mwen 
èske jôdi 
ou pé padoné mwen 
man sav jôdi 
kè’w toujou inmin mwen 
èske osi 
ou pé padoné mwen » 
é demin, si ou rivé padoné mwen 
man ka pwomèt ou nou ké viv 
an lanmou ki si fô 
sa vré lanné pasé 
mwen ni tan réfléchi 
man ézité, man rijété’w 
mé santiman mwen grandi…