Richard Birman - Souffle Et Chagrin

		 
Lè ou wè ou jenn ou tèlman fò 
Ou ka santi ou té ké ni 
Bondié tout fanm ou vlé 
É lè’w sòti douvan zanmi 
Épi dé chou, ou ka asiré 
Mè pa ni laj pou aprann enmé
Pa ni pon fòs tandrès pa krasé 
Fò’w pa véyi tou sèl kon sovaj 
Fò’w vin saj 
Dé atitid pou pé oublyé 
Lésé tandrès vini rèspiré 

Fanm sé doulè, fanm sé mistè 
É byen dé fwa yo ka fè’w soufè 
Fanm ni maji, fanm ni lèspri 
An nou enmen'y kon frè é sè 
É byen souvan i dézabiyé
Douvan nou nonm yo pa ni sèkré 
I tou piti lè’y tou tou ni
An ka pansé sé sa lavi 
Mé nou enmen’y kan menm 

kè       / chantè
La, la, la, la / Malgré sa nou ja fè 
La, la, la, la / Mé nou enmen’w kan menm 
La, la, la, la / Malgré sa nou ja fè 
La, la, la, la 

Fanm sé doulè, fanm sé mistè 
É byen dé fwa yo ka fè’w soufè 
Fanm ni maji, fanm ni lèspri 
An nou enmen'y kon frè é sè 
É byen souvan i dézabiyé
Douvan nou nonm yo pa ni sèkré 
I tou piti lè’y tou tou ni
An ka pansé sé sa lavi 

Mè fo nou aprann aprésyé 
Mè fo li osi gadé janb ay séré 
Pou sa généré an bèl ti kozé 
Pou nou pé mandé’w si'y vlé 

Fo nou aprann aprésyé 
Mè fo li osi gadé janb ay séré 
Pou sa généré an bèl ti kozé 
Pou nou pé mandé’w si'y vlé 

kè    / chanté    
Si ou vlé/ si ou vlé 
Si ou vlé/ si ou vé
Si ou vlé/ si ou pé 
     / Si ou pé, mè si ou pé 

chantè  / kè
Si ou vlé / Si ou vlé 
Si ou pé / Si ou vlé 
Si ou vlé / Si ou vlé 
Si ou vé, mè si ou vé /

Fanm sé doulè, fanm sé mistè 
É byen dé fwa yo ka fè’w soufè 
Fanm ni maji, fanm ni lèspri 
An nou enmen'y kon frè é sè 
É byen souvan i dézabiyé
Douvan nou nonm yo pa ni sèkré 
I tou piti lè’y tou tou ni
An ka pansé sé sa lavi 
Mé nou enmen’y kan menm 

kè       / chantè
La, la, la, la / Malgré sa nou ja fè 
La, la, la, la / Mé nou enmen’y kan menm 
La, la, la, la / Malgré sa nou ja fè 
La, la, la, la 

Fanm sé doulè, fanm sé mistè 
É byen dé fwa yo ka fè’w soufè 
Fanm ni maji, fanm ni lèspri 
An nou enmen'y kon frè é sè