Patrick Saint-Eloi - Maman Kréyòl

		 
Lè jou ka ouvè asi péyi-la 
Mè sé vou ki la pou fè mwen kontan
Si ayen pa bon menm si sé pa sa ha ha 
Sé vou ki toujou la pou konsolé mwen 
Mizik sé la mwen ka vibré sé sa ki ka fè mwen tjenbé 
Fòk sav sé la 
[kon sa nou yé]
Vérité sé sa nou tout ka mandé 

Lè lannuit rivé asi péyi-la 
Sé'y ki toujou la pou pé soulajé mwen 
Si ayen pa bon [menm di] sé pa sa ha ha 
Sé'y ki toujou la pou pé konsolé mwen 

Mizik sé la nou ka vibré 
Sé sa ki ka fè mwen tjenbé 
Ou sav sé la, konsa nou yé 
Vérité sé sa nou tout ka chèché 
Lamityé sé sa nou tout ka chèché 
Lalimyè sé sa nou tout ka chèché 

souflan

Mizik sé lanmou lanmou lanmou lanmou
Mwen sé lanmou lanmou lanmou
Tout moun sé lanmou lanmou lanmou lanmou

Vyolon

kè-
Sé mizik sé mizik sé mizik woy woy woy sé mizik
Sé mizik sé mizik sé mizik woy woy woy sé mizik
Sé mizik sé mizik sé mizik woy woy woy sé mizik
Sé mizik sé mizik sé mizik woy woy woy sé mizik

vyolon

[On] ti mizik ki cho 
Sé pou nou monté pli wo 
Dou ban mwen an ti bo 
Pou mwen chanté pou yo 
Menm si mwen janbé dlo 
Menm si mwen pa ni kado 
Dou ban mwen an ti bo 
Pou mwen pé chanté pou yo 

kè-
Sé mizik sé mizik sé mizik woy woy woy sé mizik
chantè - Sé la mwen ka vibré hé
Sé mizik sé mizik sé mizik woy woy woy sé mizik
chantè - Sé miziiiiik 
Sé mizik sé mizik sé mizik woy woy woy sé mizik
chantè- woy woy woy